top of page

Per Morten Abrahamsen

Per Morten Abrahamsen

Vores mål er yderligere at løfte fotografiet ved at udforske grænsefladen mellem fotografisk og håndværk og kunst! Det fastslog formand for den nystiftede Fotografisk Salon Aarhus Gunner Byskov, da han bød velkommen til Salonens første møde den 13. september. Forinden havde bestyrelsen i al hast måtte skaffe flere stole til den overvældende interesse fra de mange interesserede tilhørere. Det var ikke mindst unge fagfotografer, der var kommet fra det meste af Jylland. Salonens første arrangement var et møde med den ukronede danske konge af det iscenesatte portrætfotografi, Per Morten Abrahamsen. Han har både arbejdet selvstændigt med sit billedudtryk med kunder lige fra Press og Børsen til DSB, CNN og Den kongelige Ballet. Desuden har han adskillige udstillinger bag sig.


- Så mange kunne man ikke have samlet til et tilsvarende arrangement i København, fastslog Per Morten, da han kiggede ud over den forventningsfulde tilhørerskare. Og så rullede han sig ellers ud: I over to timer inspirerede og diskuterede han med tilhørerne med skæve og forfriskende nye vinkler på portrætfotografiet, mens han viste en stribe af sine bedste billeder. Per Morten afslørede, at hans tilsyneladende impulsive billedstil bygger på en vekselvirkning mellem solidt håndværk og grundige forberedelser – som han undertiden fraviger fuldstændigt for at få det helt rigtige udtryk frem i sine billeder.


Fotografisk Salon, Aarhus, er en nystiftet forening, der arbejder på frivillig basis og med støtte fra sponsorer. Salonens første arrangement blev gennemført med velvillig støtte fra DJ:Fotografernes Ophavsretsfond. Planen er at gennemføre omkring seks årlige arrangementer. De skal inspirere og provokere ikke mindst professionelle fotografer til at få en kunstnerisk dimension i flere af deres billeder. Salonen finder sted i studie 2 hos fotograf Christina Lykke, Østboulevarden 11b i Aarhus. Se mere på hjemmesiden www.fotografisksalon.dkOversigt
bottom of page